• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Бібліотека

Правила користування бібліотекою

/Files/images/б.jpgІ Правила користування

1. Право вільного та безкоштовного користування бібліотекою мають учні, вчителі, працівники школи, батьки.

2. До послуг користувачів надається:

 • фонд навчальної, художньої, довідкової, науково-популярної літератури для учнів; методичної, науково-педагогічної, довідкової літератури для вчителів;
 • книги, газети, журнали;
 • довідково-бібліографічний апарат, картотеки, довідково-бібліографічний фонд, рекомендаційні списки літератури;
 • індивідуальні, групові та масові форми роботи з читачами.

3. Бібліотека обслуговує читачів:

 • на абонементі (видача друкованих видань додому);
 • в читальній залі (читачі працюють з літературою та іншими документами, які не видаються додому).
4. Режим роботи бібліотеки:

ІІ Права, обов’язки та відповідальність користувачів

Користувачі мають право:
 1. Користуватися періодикою в читальній залі або у встановлений термін (1-2 дні) вдома. Термін користування підручниками – навчальний рік. Термін користування художньою літературою складає 7-14 днів.
 2. Користуватися такими безкоштовними бібліотечно-інформаційними послугами:
 • мати вільний доступ до бібліотечних фондів та інформації;
 • отримувати у вільне користування з фондів бібліотеки друковані видання;
 • одержувати консультативну і практичну допомогу в пошуку і доборі друкованих творів та інших джерел інформації;
 • продовжувати термін використання літератури відповідно до встановлених норм та порядку;
 • використовувати довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування;
 • використовувати довідково-бібліографічний апарат;
 • одержувати бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання, навички та вміння самостійно користуватися бібліотекою, книгою, інформацією.

3. Брати участь у масових заходах, що проводяться у бібліотеці.

4. Обирати та бути обраним до бібліотечного активу, надавати практичну допомогу бібліотеці.

5. Висловлювати свої пропозиції адміністрації школи щодо покращення роботи бібліотеки.

ІІІ Користувачі зобов’язані

1. Не виносити з бібліотеки книги, які не записані у формулярі.

2. Бережливо ставитися до друкованих творів, які отримують з фонду бібліотеки (не робити в них помітки, не підкреслювати, не виривати і не загинати сторінки).

3. Повертати книжки та інші документи, видані бібліотекою, але не записані у читацькому формулярі.

4. Користуватися цінною літературою, довідковими виданнями лише у читальній залі.

5. При одержанні друкованих видань та інших документів з бібліотечних фондів читач повинен переглянути їх у бібліотеці і, у випадку знаходження пошкоджень або дефекту, попередити про це бібліотечного працівника, який зробить на них відповідну помітку.

6. У разі пошкодження або втрати документу користувач за домовленістю з бібліотекою повинен замінити його аналогічним документом або рівноцінним за вартістю та науковою цінністю.

7. Не порушувати порядку розстановки літератури у фонді відкритого доступу.

8. Не виймати картки з каталогу та картотек.

9. У разі вибуття зі школи необхідно повернути до бібліотеки видання, які числяться за читачем.

10. Особова справа видається учням, які вибувають зі школи, тільки після повернення літератури, яка була взята на абонементі бібліотеки. Працівники школи, що звільняються з роботи повинні підписати обхідний лист у бібліотекаря.

11. В кінці навчального року учні повинні розраховуватися з бібліотекою. Учні, які не розрахувалися з бібліотекою, не здали підручники за минулий навчальний рік, позбавляються права користування бібліотекою.

12. За втрату неповнолітніми читачами книжок з бібліотечних фондів відповідальність несуть батьки або особи, які їх заміняють.

ІV Обов’язки бібліотеки щодо обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язана:

 • інформувати учнів, вчителів, працівників школи, батьків про всі види послуг, що їх надає бібліотека;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці;
 • забезпечувати безкоштовний і вільний доступ читачів до бібліотечних фондів та безкоштовну видачу друкованої продукції в тимчасове користування;
 • забезпечувати оперативне та якісне обслуговування читачів з урахуванням їх запитів і потреб;
 • надавати в користування каталог, картотеки, інші форми бібліотечної інформації;
 • вивчати потреби читачів в інформації;
 • вести консультаційну роботу, надавати необхідну допомогу щодо пошуку та підбору необхідних видань;
 • проводити заняття з основ бібліотечно-бібліографічних та інформаційних знань;
 • вести усну науково-інформаційну роботу, організовувати виставки літератури, бібліографічні огляди, літературні вечори. Надавати допомогу у підготовці та проведенні свят та інших заходів;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки літератури, що була видана читачам;
 • забезпечувати читачів необхідною літературою в канікулярний період;
 • кожного навчального року проводити перереєстрацію читачів;
 • проводити дрібний ремонт книжок та своєчасну палітурну роботу, залучати до неї бібліотечний актив;
 • сприяти розвитку бібліотеки як центру роботи з книгою;
 • забезпечувати режим роботи згідно з потребами школи;
 • звітувати про свою роботу згідно з Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

V Порядок користування бібліотекою

1. Запис читачів проводиться на абонементі. Учнів записують до бібліотеки за списком класу, вчителів та працівників школи – в індивідуальному порядку, батьків – за паспортом.

2. На кожного читача заповнюється читацький формуляр згідно із встановленим зразком, який дає право на користування бібліотекою.

3. Читачі повинні ознайомитись з правилами користування бібліотекою та підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом на формулярі.

4. Читацькі формуляри є документами, що свідчать про факт та дату видачі читачами друкованих та інших джерел інформації та їх повернення до бібліотеки.

5. Обслуговування читачів проводиться за графіком роботи.

VІ Порядок користування абонементом

1. Термін користування літературою на абонементі становить від 7 до 14 днів.

2. Термін користування книгами може бути подовжений, якщо на них немає підвищеного попиту серед інших читачів або книга в бібліотеці є в єдиному примірнику. Не можуть бути видані додому цінні, рідкісні та довідкові видання.

3. Повернення книг на абонементі фіксується підписом бібліотекаря у формулярі читача.

VІІ Порядок користування читальною залою

1. Література, яка призначена для використання в читальній залі, додому не видається.

2. Кількість друкованих видань та інших документів, що видаються в читальній залі, як правило, не обмежується.

3. Читачі в читальній залі мають дотримуватися тиші, не заважати працювати іншим. Читачі у верхньому одязі, з портфелями та сумками до читальної зали не допускаються.

Кiлькiсть переглядiв: 225

Коментарi